Our main goal is to invite artist to visit this one spot on earth and work in contemplation.

Artist in Recidensy

Atelier

studio atelier austmarka

Activities in studio

Welcome to this site.

E:  We hope you find the information you need. Parts of some pages will be in Norwegian. The pictures tell their own story, regardless of language. Our main goal is to stimulate the activity of the playful mind and give artists from around the world, the workspace to create their own work.

Velkommen til dette nettstedet.

NO:  Vi håper du finner den informasjon du trenger. Det meste av nettstedet er på engelsk, men en del av de underliggende sidene vil være på norsk. Bildene forteller sin historie uavhengig av språk. Vårt hoved mål er å stimulere til aktivitet for det lekende menneske og gi kunstnere fra hele verden arbeidsopphold for utøvelse av eget arbeid.