Activities in atelier

Tilfeldige aktiviteter er lagt inn på denne siden. I hovedmenyen under “Prosjekt” er flere aktiviteter listet

Takk til

2017 Austmarka Sanitetsforeningen økonomisk støtte. Vi takker hjertlig for annerkjennese av vår eksistens i bygda

2017 mottok vi støtte for fremme skogfinsk kulturarv i nåtid. Resultat av prosjektets skal avdukes ved påsketid 2018

I 2016 mottok vi gavemidler fra Sparebanken Hedmark som muliggjør anskaffelse av verktøy og materiell for gjennomføring av kurs.

I 2016 mottok vi midler fra fylkeskommunen og kommunen for å kunne produsere en fremtidsrettet driftsplan slik at våre ressurser i fremtiden kan være mer målrettet.

I 2015 mottok vi midler for å realisere Kul Tur Ute, et kunst prosjekt i skogen knyttet opp mot friluftslivets år 2015

Kongsvinger kommune

2016: Kommunen sammen med fylkeskommunen har bidradd med midler til utvikling av driftsplan.

2015: Vi fikk støtte fra frie kulturmidler til arbeid med Kult Tur Ute.

2014: Atelier Austmarka fikk økonomisk bidrag fra næringsfondet til anskaffelse av optisk internett løsning som gir oss en konkurransedyktig ekstremt god 20/20 linje. Den har oppgraderingsmulighet ved arrangementer til 200/200 så Atelier Austmarka er rustet for LAN eller internettkonferanser mm.

fagel sarepta as

Det er med takknemmelighet vi mottar en årlig kreditnota. Foreningen driftes med underskudd foreløpig med solid underskudd og er avhengig av denne rausheten.

Akvarell kurs

eksempler på akvarell

Kul-tur-ute / Funny walk

Bever har lagd landart

Workshops

Retreat