Gjesteopphold i Kunstnerhuset Austmarka

Vi tilbyr gjesteopphold til norske og utenlandske kunstere i vårt stillehus.

Vi åpnet for atelieret i 2014.

Du er velkomme til å søke, enkelvis eller i gruppe.

Denne teksten skrives våren 2021. Kunstnere fra hele verden har hatt gjesteopphold her, men kovid har satt en effektiv stopper for alle utenlandske gjester.

Det åpner seg derfor nå en mulighet for andre type opphold for kunstnere og personer med hjemmekontor som kan inspireres til konsentrasjon for sitt arbeidsmål i magiske omgivelser – i et eget kontor, i vårt atelier eller utendørs.

Vi ligger helt syd i Finnskogen, Innlandets fylkeskommune

Det hjelper oss om du følger oss på instagram og facebook

Et gjesteopphold, mange muligheter.

Ta kontakt med oss om du har behov for å jobbe på en anne plass enn din vante. Helst gjennom søknadsskjema på denne siden.

tilbake til førstesiden klikk her

Innlandet fylkeskommune støtter direkte gjesteopphold. Grupper, kunstnere, inviterte eller spennende søknader kan trekke fordeler av det.