Kul-Tur-Ute

Har du opservert et skilt fra oss. Så hyggelig.

18 september 2021 arangerers Trette Menn masjen, fløg denne linken for informasjon

Hvert kulturhendelse har et arkivnummer. Ved å klikke videre på denne linken kommer du til arkivet. www.atelier-austmarka.com/funny-walk eller du kan ta meny-valget øverst på siden “kul-tur”.

Vi ønsker å bidra på kulturelt vis og vise kunst ute og inne, vi ønsker å gi overraskelser og optimistiske, lekne hendelser.

Vi er heldige mottakere av litt støtte fra mange aktører

atelier austmarka mottar støtte fra innlandets fylkeskommune