Permanent innstalasjon

En synliggjøring av Austmarkas levende skogfinske kulturarv

Presentasjon

Juli 2017 mottok Atelier Austmarka endelig et positivt svar på en av mange søknader om å kunne videreføre et element fra “kul tur ute” prosjekt (2015).  En del av prosjektet er å lage en ny gjenstand til et parkeringsområde for mange merkede stier i Austmarkas del av Finnskogen. Den  som nå henger på plassen er laget i pil og tiden tar den tilbake, men vi lar den henge til den faller ned av seg selv.

Deler av prosjektet er synliggjøring av Austmarkas mangfold og aktiviteter som øker bolyst og samhandling.

Videre har dette prosjektet fokus på skogfinsk historie og skogfinner som en nasjonale minoritet i Norge. Dette er et fremtredende tema i prosjektet og området vil bli beriket med en permanent instalasjon bygget rundt Skogfinsk kulturarv i et språk av 2017.

Det positive svaret fra Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement og deres bidrag medfører at vi igangsetter prosjektet uten å ha full finansiering av det.

Denne nettsiden vil vokse med prosjektets fremferd og dokumentere aktiviteter og er en av våre digitale plattformer

Prosjektet vil også bli synliggjort på

  • Instagram (vi legger inn #apenhand)
  • Og på Atelier Austmarkas offentlige Facebook side

Prosjekt varighet

fra juni 2017 til april 2018

Prosjektets samarbeidspartnere i oppstartsfasen

Austmarka Utvikling og Austmarka histroielag om synliggjøring av bygda og bygdas historie og levende kultur. Kunstner og leder av workshop Anne Kristin Hagesæter. Veiledning i prosjektledelse og synliggjøring Kveldsskiftet 

Tom Owe Mikalsen, prosjektets regnskapsfører

Astrid Ljøstad Svensen, kunster, drifter og leder av Atelier Austmarka, Prosjketets ansvarsperson og koordinator.

Prosjekt finansiering

Vi synliggjør bidragsytere i høyre kolonne. Nye bidragsytere vil legges til der og bli omtalt og synliggjort alt etter bidragstørrelse og ønsker

Vi ser etter praktisk eller økonomisk støtte, ta gjerne kontakt med oss direkte om du har et bidrag Bruk epostadresse: post (@) atelier-austmarka.no eller forsøk å nå oss på telefon 992626622

økonomisk støtte

økonomisk støtte

økonomisk støtte

fagel sarepta as

økonomisk støtte