Storfe for fred / cattle for peace

Når resurser fristilles blir siden oppdatert (klikk Crtl+R ved neste besøk)