Eiendommens histoie

Nordre Austmarka Misjonsforening

“Foreningens formaal er ved Guds Naade at virke til Guds riges Utbredelse blant Hedninger”.

Det ovenstående er et sitat fra paragraf 2 i “Regler for Østmarkens Misjonsforening”. Reglene, som består av
6 paragrafer, ble vedtatt på stiftelsemøtet den 13. mars 1881. 144 personer står oppført som medlemmer i stiftelsesåret.

Fra hedningemisjon til indremisjon
22 juli 1925, med 11 personer til stede, ble det skrevet “Da Misjonsforeningen for noen år siden gikk over fra hedningemisjonforening til indremisjonsforening uten at der er protokollert noe derom, forelå til behandling o (NB! Noe tekst mangler) vedlegge nedenforstående love for lokalforeningen tilsluttet Det norske lutherske Indremisjonssleskap”.

Nordre Austmarka Bedehus
Behovet for et eget forsamlingslokale med uthus var stort, og foreningen satte i gang. Ole Christian Holmen ga tomt og finansiering ble ordnet som følger:

Frivillige gaver av materialer: 36 tylfter planker og 33 tylfter bord.

  • Innkommet ved omsendt liste kr. 233
  • Innsamlet ved den kr. ungdom kr. 330
  • Lånt privat av Thorvald E. Torp kr. 1000
  • Lån i Hypotekerbanken kr. 1000
  • De totale utgifter ser ut til å ha beløpt seg til ca 6000,-kr. Året var 1928.

I et møte den 9. desember 1928 ble bruken av lokalet formulert i 7 paragrafer etter et enstemmig vedtak. Paragraf 5 “Huset må ikke åpnes for partipolitiske møter,” og paragraf 3 slår fast “Vi vil ha uttalt at den liberale forkynnelse ikke må tillates i Bedehuset hverken av leg eller lærd”.

Bedehuset har gjennom alle år fylt et behov som møtelokale. Det har vært brukt til oppbyggelsesmøter, basarer, konfirmasjoner, minnesamvær ved begravelser, juletrefester mm.

Huset var i god stand takket være mye frivillig arbeid og dugnader fra personer som føler ansvar og tilknytning til Holmen Bedehus. Den 13. januar 2013 brant bygget ned.

Atelie Austmarka ble bygd i 2013 og 2014.

Vi er bygd som en despserasjon etter at privat peson og eier av bevehuset mistet alt i en brann. Tilfeldige initiativet og “gode-ideer” skapte så det stedet som nå vokser og utvilker seg.

Vi ønsker å respektere den gode visjonen i tomtens historikk og individene i menigheten sitt ønske om alt godt. Vi er alle ban av egen tid. Vi søker ut med hjertet og gode intensjoner. Vi er et åpent inkluderende og et mangfold orientert hus. Vi hviler ikke i en samfunnsgruppering, politisk eller religiøs. Men vi ønsker å være visjonære og bringe lys inn i arbeid og fokusert konsentrasjon.