Gjesteopphold i Kunstnerhuset Austmarka

Vi tilbyr gjesteopphold til norske og utenlandske kunstere i vårt stillehus.

Vi åpnet for atelieret i 2014.

Du er velkomme til å søke, enkelvis eller i gruppe.

Kunstnere fra hele verden har hatt gjesteopphold her, men Covid har satt en effektiv stopper for alle utenlandske gjester… for en perjode. Høsten 2022 er det fult trykk i huset igjen.

Vi ligger helt syd i Finnskogen, Innlandets fylkeskommune

Det hjelper oss om du følger oss på instagram og facebook

Et gjesteopphold, mange muligheter.

Ta kontakt med oss om du har behov for å jobbe på en anne plass enn din vante. Helst gjennom søknadsskjema på denne siden.

tilbake til førstesiden klikk her

stipend og subsidierte opphold i kunstner residensen

Innlandet fylkeskommune støtter direkte gjesteopphold. Grupper, kunstnere, inviterte eller spennende søknader kan trekke fordeler av det. Dessverre må mange avvises, men kan risikere å bli invitert senere.

Atelier Austmarka har motatt gjestekunst støtte fra kulturrådet
Atelier Austmarka motok programutviklingsstøtte fra kulturrådet