Vipps

festival registrering, betalinger og økonomi

Det er frivillig å vipse. Noen har mer og noen har strammere livsbudsjett. Aktiviteter som dette koster. Ditt bidrag er viktig. det går til planlegging og organisering av alt – fra timene som går med når en idee skapes og korespondansen med bidragsytere, forfattere, kunstere og musikere. Betale for leie av lokaler, å bruke tid på denne teksten og hele festivalen aktiviteter, betale hjemmesider, lønne regnskapsfører, tekstforfatter, designprogram, adminstrasjons koordinering. og arbeidet med denne siden og denne teksten du ser nå. utvikling av plakater og markedsføing, gjennomføring av hele festivalen, hendelser langs marsjen, utkjøring av deltakere. samt honorar, dekt reise, mat og raider til kunserene som bidrar. Hele festivalen og denne marsjen motar noe støtte, men kun 50% av hva det reelt sett koster.

Her kommer et intervju. Gitte Svensen vil fortelle om tankene rundt frivillig vipps betaling, idealisme og arbeidet på Atelier Austmarka.

Vipps donasjoner 665449, eller bankkonto 1870 44 81329 kan benyttes.

Nytt innhold, som er skrevet over denne teksten, er ikke språkvasket (2/7-22) – Denne tekstoksen forsvinner når korekturlseser har logget seg inn å editert tekst